• Banner6.jpg
 • Banner2.png
 • Banne1.png
 • Banner3.png
 • Banner7.png

Partners

 • Benchmark_Logo.png
 • Figo-Logo.png
 • Logo-Voort.png
 • logo-Voortman.png
 • logo_studystore.png
 • MA-IT_logoV3.png

 

 

Social Media

Algemene voorwaarden excursiecommissie

Algemene voorwaarden excursiecommissie der s.v. Watt

Begripsbepalingen

Woord

Betekenis

Evenement/activiteit

Alles georganiseerd door de excursiecommissie der s.v. Watt. Hieronder vallen dus excursies, uitstapjes, evaluaties, meerdaagse excursies en andere dingen georganiseerd door de excursiecommissie der s.v. Watt.

Excursiecommissie der s.v. Watt

De commissie verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van excursies binnen studievereniging Watt.

S.v. Watt

Studievereniging Watt, de studievereniging in Enschede voor de studies Elektrotechniek, Technische Natuurkunde, Technische Informatica en Nanotechnologie.

Vrijwilliger

Iemand die helpt bij de organisatie en/of uitvoering van een activiteit georganiseerd door de excursiecommissie. Vrijwilligers zijn niet per definitie herkenbaar als zodoende.

Lid excursiecommissie

Iemand die lid is van de excursiecommissie der s.v. Watt en als lid herkenbaar is aan commissiekleding

Excursie

Een evenement waarbij een bezoek wordt gebracht aan een bedrijf, instituut of andere werkomgeving in een educatief kader.

Laatkomer

Iemand die door omstandigheden niet op de aangegeven tijd de locatie van de activiteit kan bereiken.

Deelnemer

Iemand die aanwezig is bij de excursie en zich vooraf heeft ingeschreven en geen lid excursiecommissie of vrijwilliger is.

 

Voorwoord
Dit document bevat de voorwaarden die toepasbaar zijn op alle activiteiten georganiseerd door de excursiecommissie der s.v. Watt. Deze voorwaarden zijn in werking gesteld om duidelijk vast te leggen wat er wel- en niet verwacht mag worden van de leden van de excursiecommissie en/of andere personen/vrijwilligers die helpen in de organisatie van het evenement, algemene huisregels en omgangsnormen vast te stellen gedurende deze activiteiten en het verloop van deze evenementen zo soepel mogelijk te laten gaan.

 

Algemene regels en voorwaarden (toepasbaar op iedere activiteit tenzij anders aangegeven)

 1. Er wordt ten alle tijden gehoor gegeven aan aanwijzingen van vrijwilligers en leden van de excursiecommissie.
  Geen gehoor geven aan deze aanwijzingen kan resulteren in uitsluiting van verdere deelname aan de activiteit.
 2. Gedurende excursies wordt op een schappelijke wijze met elkander om gegaan.
 3. Gedurende excursies wordt richting het bedrijf op een nette wijze gecommuniceerd.
 4. De excursiecommissie is niet verantwoordelijk voor vervoersgelegenheden.
 5. Er wordt niet gewacht op laatkomers. Deze regel vervalt als anders is afgesproken met de laatkomer.
 6. De excursiecommissie behoudt het recht om persoonsgegevens ingevuld bij het inschrijven voor een evenement te bewaren tot 3 weken na het betreffende evenement.
 7. De excursiecommissie behoudt het recht om wijzigingen toe te brengen aan de voorwaarden die toepasbaar zijn op specifieke activiteiten.
 8. Als er een mogelijkheid is tot vrije interpretatie van een van de voorwaarden of regels in dit document is de interpretatie van de leden van de excursiecommissie of vrijwilligers altijd juist.

Regels omtrent aanmelding & betaling excursies

 

 1. Alle gegevens die een lid invult in het aanmeldformulier voor een excursie, zullen voor alle leden van de excursiecommissie zichtbaar zijn.
 2. Alle gegevens die een lid invult in het aanmeldformulier voor een excursie, kunnen worden doorgestuurd naar een bedrijf indien dat benodigd is.
 3. Voor iedere excursie dient door niet-leden een eigen bijdrage van €5,- betaald te worden tenzij anders aangegeven. Voor leden van s.v. Watt vervalt dit bedrag tenzij anders aangegeven.
 4. Het bedrag van toepassing op de excursie dient minimaal 48 uur voor de datum van de excursie betaald te zijn voldaan aan het volgende rekeningnummer: NL10 RABO 0111 8864 65. Als betalingskenmerken worden toegevoegd het bedrijf waarnaar de excursie georganiseerd, initialen & achternaam (bijvoorbeeld “Voortman D. Thomson”).
  Deze regel geldt tenzij anders aangegeven.
  Als dit bedrag niet
 5. Afmelden dient minimaal 2 volle werkdagen voor de datum van de excursie gedaan te worden. Als niet minimaal 2 volle werkdagen voor de datum van de excursie afgemeld wordt en er geen geldige reden is (denk bij geldige redenen aan ziekte, overlijden, etc.) wordt voor niet-leden de betaalde €5,- niet teruggeboekt. Leden die zich niet afmelden met een geldige reden of niet komen opdagen moet het deelnamebedrag van €5,- ook betalen.
 6. De bedragen die betaald dienen te worden voor een evenement kunnen afwijken van het standaardbedrag van €5,- als de excursiecommissie hier reden toe ziet.
 7. Declaratie van reiskosten is mogelijk bij bedragen van €5,- of meer. Dit kan gedaan worden door in de verenigingskamer der s.v. Watt een declaratieformulier in te vullen en in te leveren.

Agenda

Inloggen